เสน่ห์ของการตลาดออนไลน์คือการติดตามผลหรือการวัดผลเพื่อใช้วิเคราะห์การทำตลาดได้ ซึ่ง 87%  ของนักการตลาดรุ่นใหญ่ จะรู้สึกไม่มั่นใจกับแคมเปญส่งเสริมการตลาดต่างๆ ถ้าแคมเปญนั้นไม่สามารถวัดผลได้ ดังนั้น การวัดผลด้วยวิธีการต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง Infographic ข้างล่างนี้จะเป็นตัวช่วย Checklist ให้กับนักการตลาดได้ค่ะ

ที่มา: blog.marketo.com

Post Navigation