ถึงแม้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคจะนิยมการค้นหาข้อมูลในสิ่งที่ต้องการบนอินเตอร์เน็ตมากขึ้น แต่นั่นไม่ใช่เครื่องการันตีได้เลยว่า สินค้าหรือบริการจะมียอดขายเพิ่มขึ้นด้วยช่องทางออนไลน์ เพราะสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน กลุ่มเป้าหมายก็จะกระจายอยู่ตามช่องทางที่แตกต่างกัน ดังนั้น การค้นหาว่า กลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ที่ช่องทางไหน และเค้าเหล่านั้น นิยมการหาข้อมูลจากช่องทางใดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

M Booth and Beyond ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสรุปออกมาเป็น Infographic ให้เข้าใจง่ายๆ ลองไปดูกันดีกว่าค่ะว่า ผู้บริโภคนิยมค้นหาข้อมูลประเภทไหนบนอินเตอร์เน็ตบ้าง

Resource: mashable.com

Post Navigation