Tim Brown on Change By Design from IDEO on Vimeo.

การทำธุรกิจอะไรให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ เอาแค่บริหารอย่างเดียวก็ยังว่ายากเลย ทำคนเดียว เหนื่อยจะแย่ ดูแลลูกทีมก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีก นั่นเป็นเพราะว่า เรากำลังมองข้ามตัวช่วยที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดไป นั่นคือ “การออกแบบทางความคิด” 

Tim Brown  ได้เขียนหนังสือแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบความคิดเพื่อแก้ปัญหาและแนะนำการคิดเพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจได้อย่างน่าสนใจค่ะ สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้หลายอย่าง โดยมีการอธิบายถึงหลักการและเหตุผลให้คนอ่านได้คิดตาม และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

แผนผังนี้ไม่มีในหนังสือหรอกนะคะ แต่อินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้มากขึ้น นั่นคือการค้นหาจากเว็บ google นั่นเอง ซึ่งทำให้เราเห็นภาพรวมของโครงสร้างทางความคิดที่จะนำไปปรับใช้กับธุรกิจ ซึ่งในหนังสือก็จะมีการเขียนแนะนำและอธิบายถึงลำดับขั้นตอนการคิดและแก้ปัญหาในส่วนต่างๆ ตั้งแต่การเริ่มทำความเข้าใจกระบวนการคิดของผู้ผลิตและผู้บริโภค

การออกแบบความคิดเพื่อเปลี่ยนธุรกิจในมุมมองของ Tim Brown จะต้องเริ่มจากการสร้างนวัตกรรมต้นแบบก่อน เพื่อนำมาใช้ป็นเครื่องมือในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เราไม่เสียเวลาในการตั้งคำถามต่างๆ โดยที่หาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ การสร้างตัวอย่างเพื่อใช้เป็นต้นแบบขึ้นมา ทำให้เราสามารถประหยัดเวลาและตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุม แต่การศึกษาหาคำตอบในแต่ละอย่าง ตอนที่เราคิดว่าจะทำอะไร ทำอย่างไร เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น แต่เมื่อลงมือทำจริงๆ จะไม่ใช่อย่างที่คิด เพราะการศึกษาค้นคว้าวิจัยความเป็นไปได้ จะทำให้เราเห็นถึงข้อเท็จจริง และปัญหาที่เราต้องหาทางแก้ไข ทำให้ความรู้สึกดำดิ่งลงมาบ้าง แต่เมือ่เราศึกษาค้นคว้าจนเกิดความมั่นใจแล้ว สถานะของความคิด จะอยู่ในระดับที่ปกติ

การสร้างนวัตกรรมแต่ละอย่าง ต้องอาศัยทั้งแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และยังต้องหาความเป็นไปได้ด้วย ซึ่งในระหว่างที่เรากำลังระดมความคิดนี่หล่ะ ปัญหาจะเกิดขึ้นมากมาย แก้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เพราะการระดมสมองทำให้เกิดเป็นเกิดตัวเลือกที่ต่างคนต่างออกความเห็นกันมา ทำให้เกิดทิศทางที่กว้างจนอาจหลงทางได้ แต่เมื่อระดมสมองกันแล้ว เราต้องมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง เมื่อตัวเลือกถูกตัดออกไปทีละอย่างสองอย่าง ก็จะทำให้ทิศทางนั้นแคบลง เป็นการจูนความคิดให้กลับมารวมกันที่วัตถุประสงค์เดิม

แต่นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดเสมอไป การค้นหาความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคและการศึกษาตลาดเฉพาะกลุ่ม จะทำให้เราสามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้ตรงตามความต้องการของตลาด และถูกใจผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างง่ายดาย โดยเริ่มจากฐานลูกค้าเดิมที่ที่มีอยู่ กับข้อเสนอที่เคยมีมา ซึ่งต้องบริหารและจัดการให้เกิดความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วยข้อเสนอใหม่ๆ หรือสิ่งแปลกใหม่ให้เกิดทางเลือกและความน่าสนใจกับกลุ่มผู้ใช้เดิม และเกิดเป็นลูกค้าใหม่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราจำเป็นต้องคอยศึกษาและนำมาปรับใช้อยู่ตลอดเวลา เพื่อการรักษาความน่าสนใจของนวัตกรรมให้อยู่ในความต้องการได้นานที่สุด

แต่กว่าจะเป็นนวัตกรรมได้ ต้องอาศัยทั้งแรงกาย แรงใจ และทีมที่มีความพร้อมและความสามัคคี วัฒนธรรมในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องหมั่นใส่ใจ เพราะการทำงานแต่ละขั้นตอน ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและเชื่อมโยง ส่งผลกระทบแก่กันได้ทุกเมื่อ การพัฒนาคน การพัฒนาความรู้ และการพัฒนาต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กันไป

จนกระทั่งเราได้นวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบแล้ว การนำเสนอนวัตกรรมให้ถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้างและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายได้อย่างไร การแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดทุกขั้นตอนที่เราสร้างขึ้นมาจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ ซึ่งนั่นเป็นหัวใจสำคัญสุดท้ายของกระบวนการคิดที่หลายคนก็ตกม้าตายได้ นั่นคือการทำให้นวัตกรรมของเราเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนั่นเอง

หนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่หนังสือสอนการทำธุรกิจ แต่เป็นหนังสือแนะนำให้เรารู้จักการออกแบบความคิดเพื่อนำไปออกแบบธุรกิจของแต่ละคน เพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าเปิดหนังสือขึ้นมาแล้วจะเจอข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด เพราะไม่ว่าการทำธุรกิจหรือการทำอะไรก็ตาม หากไม่มีการประยุกต์ใช้งาน แน่นอนว่า ผลงานจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการ ก็เราไม่คิดเองนี่คะ จะโทษใครได้ ใช่ม๊ะ

เนื้อหาข้างในหนังสือ ยังมีกราฟอีกหลายตัวที่น่าสนใจ อธิบายได้ถึงขั้นตอนการคิด ทำให้เกิดเป็นไอเดียที่มาจากความเข้าใจแล้วนำไปลงมือทำได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ช่วยให้เราไม่ต้องใช้เข็มทิศกันหลงทางเลยทีเดียวค่ะ

หนังสือแนะนำ

คิดเชิงออกแบบ = เทรนด์ใหม่ของธุรกิจยุคนวัตกรรมไม่รู้จบ
Change By Design

 

เขียนโดย: ทิม  บราวน์
แปลโดย: นุจรี  นาคเจริญวารี
สำนักพิมพ์: มติชน
ราคา: 190 บาท

ภาพประกอบ: ideacode.eu

  • ขอบคุสำหรับความรู้นะครับ  …  ความรู้ด้านบริหารชีวิต(ธุรกิจ)  ผมต้องศึกษาอย่างมากเลยละครับ  เพราะ ชีวิตผมจะได้ง่ายขึ้น บ้าง  อิอิ…

Post Navigation