ข้อมูลโดย : ดร. วิยดา กุนทีกาฯจน์ (ปริญาเอกด้านจุลชีววิทยา) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ม.อัสสัมชัญ

ข้อมูลอ้างอิง : siamarsa.org

Post Navigation