ดาวน์โหลดคู่มือ http://bit.ly/vpIa04 

ที่มา bangkokgis.com 

  • Wiki Understood to represent

    รายละเอียด และ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ รับเงินชดเชยน้ำ หรือ เงินช่วยเหลือน้ำท่วม สำหรับ ผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) แยกตาม เขต ที่แต่ละเขต ได้จัดส่งให้ ธนาคารออมสิน ดูได้ที่นี่ครับ
    http://zonewifi.com/flooding-in-thailand

Post Navigation