Work from home เป็นวิธีที่ดีและเหมาะกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงนี้ ซึ่งจากสถิติปี 2010 ประเทศอเมริกามีจำนวนผู้ที่ทำงานจากที่บ้านมากถึง 26.2 ล้านคน คิดเป็น 20% ของคนวัยทำงาน และคาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งไม่ได้เป็นเพราะบ้านเค้าน้ำท่วมเหมือนเรา แต่เป็นเพราะการทำงานจากบ้าน ให้ประโยชน์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดพลังงานและเวลา รวมถึงค่าใช้จ่าย ลองดู Infographic นี้แล้วนำไปปรับใช้กับระบบการทำงานกันค่ะ

 

Resource:  www.veedvil.com

Post Navigation