The Association of Magazine Media สมาคมนิตยสารในอเมริกา ได้ทำการสำรวจเรื่อง “The Magazine Mobile Reader” ด้วยการว่าจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยสำรวจพฤติกรรมการอ่าน Digital Magazine บนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคต่างๆ เช่น Tablet, eBook หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้น รวมถึงการสำรวจมุมมองและทัศนคติของผู้อ่าน Digital Magazine บนอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่แล้วว่า 1,000 คน ซึ่งสามารถบอกได้ถึงแนวโน้มในอนาคตของ Digital Magazine

โดยผลการวิจัยของผู้บริโภคพบว่า

  • 90%  อ่านดิจิตอลแมกกาซีนบนอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นประจำ
  • 86%  ต้องการแบ่งปันเนื้อหาหรือเลือกตอบแบบสอบถามบนดิจิตอลแมกกาซีน
  • 83%  มีความสนใจและชอบเก็บเนื้อหาเก่าๆที่หายาก
  • 82%  สนใจส่วนลดบนดิจิตอลแมกกาซีน
  • 66%  มีแนวโน้มว่าจะหันมาอ่านดิจิตอลแมกกาซีนมากขึ้น
  • 63%  อยากให้มีดิจิตอลแมกกาซีนให้เลือกอ่านมากกว่านี้
  • 55%  ชอบอ่านดิจิตอลแมกกาซีนฉบับเก่าๆ

และในส่วนของด้านโฆษณา

  • 59%   ชอบที่จะดูโฆษณาแบบเคลื่อนไหวได้พร้อมกับสั่งซื้อได้จากอุปกรณ์สื่อสารหรือแอพลิเคชั่นนั้นๆ
  • 70%  อยากให้สั่งซื้อออนไลน์ผ่านบทความหรือโฆษณานั้นๆ ได้ทันที
  • 73%  อยากรมีส่วนร่วมผ่านดิจิตอลแมกกาซีนเช่นการทำโพลหรือตอบคำถามเป็นต้น

จากข้อมูลตามรายงานชี้ให้เห็นถึงระยะทางของ Digital Magazine ว่ายังไปได้อีกไกล แต่สำหรับประเทศไทยยังอยู่ในจุดเริ่มต้น อุปกรณ์อิเลคทรอนิคต่างๆ เพิ่งมีการนำเข้ามาขายอย่างเป็นทางการไม่นาน การรองรับในส่วนของซอฟแวร์และการตลาดต่างๆ ยังต้องใช้เวลาในการศึกษาและพัฒนาให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย สำหรับในประเทศไทยเริ่มมีการนำ Solution เข้ามาผลิตผลงานออกมาให้ได้เห็นกันบ้างแล้ว คงต้องดูกันต่อไปว่า อนาคตที่น่าจะยาวไกล จะสดใสจริงหรือไม่

Download full report

Resource :  magazine.org

Post Navigation