สื่อในปัจจุบันกำลังจะเปลี่ยนไป การสื่อสารและทำการตลาดแต่ละช่องทาง จะใช้งบประมาณที่ไม่เท่ากัน การศึกษาเรื่องงบประมาณของแต่ละช่องทางจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราบริหารต้นทุนได้ดี แต่อย่าลืมว่า สำหรับสถิติในต่างประเทศ เราไม่สามารถอ้างอิงมาใช้งานได้ทั้งหมด เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคและจำนวนประชากรแตกต่างกัน แต่เทรนด์ที่เกิดขึ้น เราสาารถนำมาปรับใช้กับแผนการตลาดได้ค่ะ

 

 

 

ที่มา infographicsarchive.com

Post Navigation