เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป การปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคเลือกใช้จึงเป็นเรื่องสำคัญ สถิติน่ารู้เกี่ยวกับการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อัตราการเพิ่มขึ้นของการเข้าใช้งานบนเว็บไซด์ผ่านโทรศัพท์มือถือที่นักการตลาดออนไลน์ควรศึกษาไว้ค่ะ

 

 

 

 

ที่มา infographicsarchive.com

Post Navigation