มีลูกค้าหลายรายถามว่า “ทำไมต้องเป็น Social Media” การตอบแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน เพราะสินค้าแต่ละกลุ่ม จะมีเหตุผลที่แตกต่างและมากน้อยไม่เท่ากัน แต่ที่เหมือนกันอยู่อย่างนึงคือ “Social Media ช่วยให้การสื่อสารรวดเร็วและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน”

แต่ทั้งหมดของการใช้ Social Media มาทำการตลาด ต้องมีการบริหารสื่ออย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ (Online Reputation Management) เพราะ Social Media เป็นเหมือนดาบสองคม ที่อาจย้อนกลับมาทำลายเราได้ในภายหลัง

 

นอกจากการสื่อสารที่รวดเร็วและคล่องตัวแล้ว Social Media ยังช่วยทำให้การสื่อสารด้วยสื่อแบบเดิม (Traditional Media) กับ กิจกรรมส่งเสริมการขายในแบบออฟไลน์ (Below-The-Line) เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ช่วยประหยัดงบประมาณในส่วนต่างๆ ขึ้นอยู่กับการบริหารสื่อที่มี ว่าจะทำอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด

เพราะท้ายที่สุดแล้ว ผู้บริโภคจะที่บริโภคสื่อแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการลวก ต้ม ปิ้ง ย่างให้สุกเสียก่อน อาจทำให้สื่อเป็นพิษได้

Post Navigation