นักการตลาดออนไลน์หลายคนมักเลือก Twitter เป็นช่องทางการตลาดให้กับลูกค้าหรือกับแบรนด์ของตนเอง ซึ่งมีทั้งแบบที่ได้ผลและไม่ได้ผลก็มีนะ เพราะโลกออนไลน์ มีทั้งเรื่องจริงและเรื่องเท็จ ซึ่งข้อมูลที่ได้มา คงต้องให้แต่ละคนเป็นผู้พิจารณาเองว่า ข้อมูลไหนที่น่าเชื่อถือ แต่การใช้ทวิตเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด จำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานด้วย การวางแผนการตลาดแต่ละครั้ง จึงต้องมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรืออัพเดทให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

และสำหรับใครที่กำลังวางแผนว่าจะใช้ทวิตเตอร์เป็นช่องทางการเข้าถึงลูกค้า อยากให้ลองอ่าน Infographic ข้างล่างนี้ก่อนว่า ในปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเข้าใช้งานเท่าไหร่ ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ เพศไหน และมีพฤติกรรมการทวิตอย่างไรเป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่อัพเดทที่สุดในตอนนี้แล้วหล่ะนะ

Twitter Fats and Figures (Update July)

 

Resource : touchagency.com

Post Navigation