ปัจจุบัน QR Code ถูกนักการตลาดจับมาเป็นส่วนหนึ่งของการประสาสัมพันธ์มากมาย แต่จะมีกี่แบรนด์ที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ ((อันนี้น่าคิด)) เพราะการนำ QR Code มาใช้ทำการตลาด สามารถทำให้เกิดความรู้สึก WOW จริง แต่เมื่อเห็นตัวเลขของผู้เข้าร่วมอาจจะร้อง OMG (Oh My God) เพราะจากผลสำรวจชาวอเมริกันของ Lap 42 พบว่า 58% ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่รู้จัก QR! ลองดูตัวเลขสำรวจด้านล่าง แล้วเอาไว้พิจารณาในการวางแผนการตลาดต่อไปดีกว่าค่ะ

 

 

 

Resource : http://blog.alivenow.in/2011/08/infographic-qr-codes-for-marketing.html

 

 

Post Navigation